Lucky me

Gift from Marjorie

 

I am following the blog ‘i dye every day‘  and this particular day I was the first with the right answers to Marjorie’s questions on her blog.

It is always nice to receive a gift but it is very special to receive hand dyed fabric and handmade soap. So many thanks to Marjorie for her beautiful fabric and the wonderful soft soap with a fresh fragrance of lime and grapefruit.

I had to ask her about her process for dyeing the fabric as I really like the marks she has obtained. She referred to Ann Johnston’s book ‘Color by Accident’  which I unfortunately haven’t got. Marjorie’s short explanation might do the trick though: use very little water and keep piling fabric and dyes and soda ash solution on top of each other every 15 minutes and then leave them all night and don’t stir!!

______________________________________

Jeg følger bloggen ‘i dye every day‘  og denne specielle dag var jeg den første til at svare rigtigt på Marjories spørgsmål på bloggen.

Det er altid dejligt at få en gave, men det er meget specielt at modtage håndfarvet stof og håndlavet sæbe. Så jeg takker Marjorie for det smukke stof og den dejlige, bløde sæbe med en skøn frisk duft af lime og grapefrugt.

Jeg måtte spørge Marjorie om hendes farveproces, da jeg godt kan lide de mønstre, hun har fået på stoffet. Hun refererede til Ann Johnstons bog ‘Color by Accident’ , som jeg desværre ikke har. Marjories korte forklaring kan muligvis få mig på rette spor: brug meget lidt vand og stak stof  med farve og soda ovenpå hinanden med 15 minutter imellem nyt stof i stakken (ikke røre). Lad det stå til næste dag.

Grid in Photoshop/Elements

Mappe1

Some years ago I looked for a method to make a grid in PS/Elements. I didn’t find it but saw that I was not the only one looking for this feature.
A couple of weeks ago I saw the same need for a grid in PS/Elements in a blog (sorry, I don’t remember which blog).

So I decided to do a test of an old idea and here is how it goes:

First in Excel:

 1. make a grid here with or without numbers
  (you can change cell width and hight here too but it is not necessary as you can format your grid in PS/Elements later)
 2. print it on a PDF-file and save this file

Then PS/Elements:

 1.  open the image you want to have the grid
 2. open a new layer and open the PDF file
  (if the grid is not on top of the image you’ll have to move the image layer to the bottom)
 3. save as jpg as my example above

The above requires some Excel and PS knowledge.

I hope this might be helpful for some of you. I will surely use it a lot.

——————————————————————————

For nogle år siden søgte jeg efter en metode til at lave et gitter i PS/ Elements. Jeg fandt ikke noget men så, at jeg ikke var den eneste, der efterlyste denne facilitet.
For et par uger siden så jeg en anden efterlyse samme facilitet.

Så jeg besluttede at få lavet en test af en idé, jeg har haft i længere tid:

Først i Excel:

 1. lav et gitter med eller uden numre
  (du kan ændre felt højde og bredde her, men det er ikke nødvendigt, da du kan ændre det i PS/Elements senere)
 2. udskriv gitteret på en PDF-fil og gem den.

PS/Elements:

 1.  hent billedet, du vil have et gitter på.
 2. åbn et ny lag og åbn den gemte PDF fil
  (hvis gitteret ikke er øverst skal du bare flytte gitter laget op)
 3. gem det nye billede som jpg som mit eksempel ovenfor

Der forudsættes nogen Excel og PS viden.

Jeg håber dette kan hjælpe nogle af jer. Jeg vil helt sikkert komme til at bruge det en del.

My First Pojagi

Friday I decided to put away my shibori dyeing and concentrate on finding a scarf , jacket or something in between for my new sleeveless dress I should wear Saturday.
Suddenly I realized that pretty much of the arashi shibori dyed fabric I had made for my last project had the same colours as some of the dress’ colours.
Together with writing about trying sewing pojagi in my previous post the solution became obvious: I just had to make a Pojagi scarf from the arashi shibori dyed fabric.
I guess I need to practice the seams for pojagi a little more but I am quite happy with the result and am sure the scarf will become a cherished accessory in the future.
————————————————————————

Fredag lagde jeg tingene fra min shibori farvning tilside for at koncentrere mig om at finde noget til at dække mine bare skuldre i min nye ærmeløse kjole, som jeg skulle bruge lørdag.
Det gik pludselig op for mig, at meget af det arashi shibori farvede stof, som jeg havde lavet til mit foregående project, havde en del af de samme farver, som i kjolen.
Da jeg samtidigt havde skrevet om at prøve at sy pojagi i min foregående post, blev løsningen åbenlys: Jeg skulle blot sy et Pojagi sjal ud af det arashi shibori farvede stof.
Jeg har brug for at øve mig lidt mere på sømmene til pojagi , men jeg er meget glad for resultatet og er sikker på, at sjalet vil blive et skattet tilbehør i fremtiden.

Inspiration -> Quilt

I have recently started (again) exploring the use of my Danish fabric paint in several ways.
You can see Indoor ‘sun print‘ and Sun print in previous posts.
Image 1 was made with wooden blocks placed on a little piece of fabric where I painted around the blocks.
When I removed the blocks the fabric didn’t look like I had expected. accidentally the blocks were put together  in an  interesting  pattern when removed from the fabric (2).

I saw a shibori pattern in these blocks and started dyeing shibori with fabric paint using the block size x 9 and in some of the colours I saw on the blocks.

As I like the block’s shibori lines and colour values better I will have to dye more shibori and this time I will use a larger pipe (I unfortunately only have one).
I have used cheese cloth for this project and have lots of fabric left to try my first pojagi.

—————————————————————————-

Jeg er (igen) i gang med at udforske min danske stofmaling på mange forskellige måder.
Se evt.  Indoor ‘sun print‘ (indendørs soltryk) og Sun print (soltryk) i de foregående poster her på bloggen.
Billede 1 viser et lille stykke stof, som er malet med stofmaling udenom flere små træblokke.
Da jeg tog blokkene af stoffet, så det ikke helt ud som forventet. Blokkene  blev samlet op, så de viste et ret interessant mønster (billede 2).

Jeg så shibori linjer i mønsteret fra billede 2 og gik i gang med at farve shibori med stof maling, brugte blokkenes størrelse x 9 til stoffet og nogle af de farver, jeg så i blokkene.

Da jeg godt kan lide shibori mønsteret og farvefordelingen i blokkene (igen billede 2), må jeg farve mere shibori. Denne gang vil jeg bare bruge et større rør (som jeg desværre kun har et af).
Jeg har brugt ostelærred til dette projekt og har derfor mange stofrester, der egner sig til pojagi, som jeg så helt sikkert også bliver nødt til at prøve.

——————————————————————————–

I’m linking this post to Nina-Marie’s Off the Wall Friday. 

Indoor Print using the ‘Sunprint’ Method

I had looked forward to some days with sun printing but the weather (many clouds and windy) has stopped me so far.
I decided then to go through the same procedure indoor starting one day and leaving it till next day. I have tried indoor before but only with bubble wrap and folding.
So this time I tried leaves, salt, several types of lace, one lilac flower and bubble wrap. This time I also used a very thinned paint and maybe because of that my bubble wrap didn’t work at all.
The leaves, salt and staining worked best. The leaves turned out with some very crisp edges but they didn’t add any structure under each leaf.
The back of the leaves are subtle and I like that a lot. The salt works perfect and creates lovely patterns with the paint.
I tried to stain and will probably try that again with more colors. I had two pieces of lace that left subtle prints.

————————————————————-

Jeg havde glædet mig til nogle dage med mulighed for at ‘sunprinte’ dvs. efterlade et stykke bomuld, som er malet med fortyndet stoffarve og med forskellige ting placeret ovenpå farven, i solen.
Vejret i haven har desværre ikke gjort det muligt mere end en enkelt dag. Lige nu er der for mange skyer og det blæser også for meget.
Så må man jo prøve indendøre, hvilket jeg har prøvet før, men med tykkere farve og kun bobleplast og folder.
Denne gang prøvede jeg så blade, salt, en syren blomst, flere blonder, farvestænk og bobleplast. Bobleplasten virkede slet ikke denne gang – muligvis pga den tynde farve.
Bladene, salt og farvestænk virkede bedst. Bladene fik meget fine og skarpe kanter, men de fik desværre ikke megen struktur under hvert blad.
På bagsiden er bladene knap så skarpt trukket op. Saltet virker perfekt og laver skønne mønstre med farven.
Jeg prøvede at stænke farve på et lille stykke, og det vil jeg sikkert prøve igen med flere farver. Jeg havde desuden 2 stykker blonde, som efterlod ret sarte mønstre.

——————————————————————-

I’m linking this post to Nina-Marie’s Off the Wall Friday.