Marmorering2 (9)

Marbling on Fabric 2 – Marmorering på Stof 2

Above are some of my marbled pieces. The colors are much better (Golden Fluid Acrylics) – please refer to the previous post – and they work best together with my two best fabrics (high and medium thread count). I am not that happy with the coarse fabric pieces (last 4) except for one.

I have used white and handdyed fabric for these samples and I wanted to test the colors and how to make the patterns.
My paint might have been to heavy as I had much on the bottom of the tray at the end.
I had some difficulties removing the Carrageenan after 24 hours so I might try either to rinse the pieces sooner or to make the bath thinner.
I will prepare for a new marbling session in a couple of weeks and then I will try my other paints/dyes on the Carrageenan bath.
So far I am satisfied with the Golden Fluid Acrylics and the Carrageenan bath, sliding the fabric over the tray works pretty well too. I might try to plan patterns a little before marbling being aware of the colors very different movement on the surface.

________________________________________

Ovenfor er nogle af mine marmorerede stykker. Farverne er meget bedre (Golden Fluid Acrylics) – se min foregående post – og de er bedst sammen med mine to fineste stoffer. Jeg er ikke helt glad for resultaterne med det groveste stof – med en undtagelse.
Jeg har brugt hvidt og håndfarvet stof til disse prøver, og jeg ville gerne teste farverne og at lave mønstre.
Mine farver kan have været for tunge, for der var en del rester på bunden af bakken, da jeg var færdig.
Jeg havde problemer med at fjerne Manutex’en fra stoffet ved vask efter 24 timer. Jeg skal måske prøve at lave badet tyndere eller at skylle stoffet med det samme.
Jeg skal helt sikkert prøve at marmorere igen inden længe, hvor mine andre farver skal afprøves.
Indtil videre er jeg tilfreds med mine Golden Fluid Acrylics farver og Manutex-badet. At glide stoffet på plads i bakken lykkes også ret pænt nu. Jeg skal måske prøve at planlægge mønstrene, inden jeg starter, og huske at farverne bevæger sig meget forskelligt på overfladen.

I’m linking this post to Nina-Marie’s Off the Wall Friday. 

By Gurli Gregersen Posted in Marbling
Marmorering (9)

Marbling on Fabric – Marmorering på Stof

Since I first saw Jo Fitsell’s vide0 about marbling on fabric I have wanted to try that. I have had the video and the paint for a very long time but needed a good tray for the bath.
After reading an article in Quilting Arts Magazine about marbling with ink on just plain water I thought that I just had to try this. I could not find the recommended ink in DK so I bought some DEKA and Pebeo marbling paints. Meanwhile I had found a box which I could cut down to a reasonable hight. And then……disappointment….
I tried with water from the tap but that might have been too hard, then I tried with softened water – no difference. I tried with the two paints I have bought for this session and tried also the Golden Fluid Acrylic which I bought for Jo Fitsell’s method. Just pale colours and they did not float for very long. I tried with a glue bath which did not work at all.
Above are my very poor examples.

______________________________

Siden jeg først så Jo Fitsells vide0  om marmorering af stof har jeg gerne villet prøve det. Jeg har haft videoen og malingen i meget lang tid, men manglede en god bakke til badet.

Efter at jeg læste en artikel i Quilting Arts Magazine om marmorering af stof med blæk og vandbad, måtte jeg bare prøve det. Jeg kunne ikke finde det anbefalede blæk  i Danmark, så jeg købte  DEKA and Pebeo marmorerings farve. I mellemtiden havde jeg fundet en kasse, som jeg skar ned til en fornuftig højde. Og så……stor skuffelse….
Jeg prøvede med vand fra hanen, men det har muligvis været for hårdt. Så prøvede jeg med afkalket vand – ingen forskel. Jeg prøvede med de to farver, jeg havde købt til formålet og prøvede også Golden Fluid Acrylic  som jeg havde købt til brug for Jo Fitsells methode. Kun blege farver, og de flød ikke lang tid på vandoverfladen. Jeg prøvede også med et limbad, som overhovedet ikke virkede.
Ovenfor er mine uheldige eksempler.

______________________________

THEN I decided to do as described in the video. I made a bath with Carrageenan. I put my cloth into a bath with alum. I dried and ironed the cloth. Prepared the paints (paint and water 1:1) and started marbling.
Right now I have I huge pile of marbled fabric waiting to be washed but I’ll have to wait 24-48 hours.

I could not resist peaking:

______________________________

SÅ besluttede jeg at gøre som beskrevet i videoen. Jeg lavede et Manutex bad. Jeg lagde mine stoffer i et bad med alun. Jeg tørrede og strøg stofferne. Forberedte farverne (farve og vand 1:1) og startede med marmoreringen.
Lige nu har jeg en stor bunke marmoreret stof som venter på at blive vasket indenfor 48 timer.

Jeg kunne ikke lade være med at kigge:

Marmorering (9)

Postcards from Santorini – an island in Greece

We have spent two very hot weeks on the beautiful Santorini island in Greece.
It was hard to choose between the many images we have from our trip but I hope you like some of them.

————————————————-

Vi har brugt et par meget varme uger på Santorini.
Det var svært at vælge mellem de mange billeder, vi har fra turen, men jeg håber, du kan lide nogle af dem.

Lucky me

Gift from Marjorie

 

I am following the blog ‘i dye every day‘  and this particular day I was the first with the right answers to Marjorie’s questions on her blog.

It is always nice to receive a gift but it is very special to receive hand dyed fabric and handmade soap. So many thanks to Marjorie for her beautiful fabric and the wonderful soft soap with a fresh fragrance of lime and grapefruit.

I had to ask her about her process for dyeing the fabric as I really like the marks she has obtained. She referred to Ann Johnston’s book ‘Color by Accident’  which I unfortunately haven’t got. Marjorie’s short explanation might do the trick though: use very little water and keep piling fabric and dyes and soda ash solution on top of each other every 15 minutes and then leave them all night and don’t stir!!

______________________________________

Jeg følger bloggen ‘i dye every day‘  og denne specielle dag var jeg den første til at svare rigtigt på Marjories spørgsmål på bloggen.

Det er altid dejligt at få en gave, men det er meget specielt at modtage håndfarvet stof og håndlavet sæbe. Så jeg takker Marjorie for det smukke stof og den dejlige, bløde sæbe med en skøn frisk duft af lime og grapefrugt.

Jeg måtte spørge Marjorie om hendes farveproces, da jeg godt kan lide de mønstre, hun har fået på stoffet. Hun refererede til Ann Johnstons bog ‘Color by Accident’ , som jeg desværre ikke har. Marjories korte forklaring kan muligvis få mig på rette spor: brug meget lidt vand og stak stof  med farve og soda ovenpå hinanden med 15 minutter imellem nyt stof i stakken (ikke røre). Lad det stå til næste dag.

Grid in Photoshop/Elements

Mappe1

Some years ago I looked for a method to make a grid in PS/Elements. I didn’t find it but saw that I was not the only one looking for this feature.
A couple of weeks ago I saw the same need for a grid in PS/Elements in a blog (sorry, I don’t remember which blog).

So I decided to do a test of an old idea and here is how it goes:

First in Excel:

 1. make a grid here with or without numbers
  (you can change cell width and hight here too but it is not necessary as you can format your grid in PS/Elements later)
 2. print it on a PDF-file and save this file

Then PS/Elements:

 1.  open the image you want to have the grid
 2. open a new layer and open the PDF file
  (if the grid is not on top of the image you’ll have to move the image layer to the bottom)
 3. save as jpg as my example above

The above requires some Excel and PS knowledge.

I hope this might be helpful for some of you. I will surely use it a lot.

——————————————————————————

For nogle år siden søgte jeg efter en metode til at lave et gitter i PS/ Elements. Jeg fandt ikke noget men så, at jeg ikke var den eneste, der efterlyste denne facilitet.
For et par uger siden så jeg en anden efterlyse samme facilitet.

Så jeg besluttede at få lavet en test af en idé, jeg har haft i længere tid:

Først i Excel:

 1. lav et gitter med eller uden numre
  (du kan ændre felt højde og bredde her, men det er ikke nødvendigt, da du kan ændre det i PS/Elements senere)
 2. udskriv gitteret på en PDF-fil og gem den.

PS/Elements:

 1.  hent billedet, du vil have et gitter på.
 2. åbn et ny lag og åbn den gemte PDF fil
  (hvis gitteret ikke er øverst skal du bare flytte gitter laget op)
 3. gem det nye billede som jpg som mit eksempel ovenfor

Der forudsættes nogen Excel og PS viden.

Jeg håber dette kan hjælpe nogle af jer. Jeg vil helt sikkert komme til at bruge det en del.