Patchwork Fabric and Kimonos

I bought a lot of patchwork fabric many years ago but didn’t use it very often as I started to dye my own fabrics.
Looking at all these pretty fabrics made me think that kimonos would be a nice way of using some of the fabrics.  The three kimonos shown here are for my daughter and her two girls.
The small one for Ella is a size 5 year, the other two are small adult size.

I think I am going to make one for myself. It could be nice to have in the summer and for traveling.
Beside making useful items it also leaves space for new stuff. Isn’t that great?
—————————————-
Jeg købte en del patchwork stof for flere år siden, men brugte det ikke til ret meget, da jeg begyndte at farve mine egne stoffer.
At se på de skønne stoffer fik mig til at se, at kimonoer kunne være en god måde at bruge nogle af stofferne på.
De tre kimonoer her er til min datter og hendes to piger. Den lille til Ella er en str. 5 år, og de andre to er voksen str. lille.

Jeg tror, jeg vil sy en til mig selv. Den ville være dejligt at have til sommer eller på rejser.
Og foruden at få brugbare ting, giver det også plads til nyt. Er det ikke skønt?

Watercolor (paper flattening) — Akvarel (glatte papiret)

Now it is about a month ago I wrote the previous post.
Since then I have tried to flatten these two watercolors + 3 others.
The last 3 I am still trying to flatten properly. I tend to use so much water when painting that the paper won’t lay flat.
I have tried with water on the back of them but before I had the chance to put something heavy on them they turned into tubes.
Then I tried with a steam iron. It was easier to handle but still didn’t work well.
Third time I tried with a wet piece of fabric, putting it over the back of paper with heavy books on top.
But I guess I still need to practice flattening before I will be satisfied.

Suggestions/comments are most welcome.

——————————————————

Nu er det ca en måned, siden jeg skrev den foregående post.
Jeg har siden da forsøgt at gøre disse akvareller + 3 andre helt plane.
De sidste 3 forsøger jeg mig stadig med. Jeg bruger formodentlig for meget vand, når jeg maler, så papiret ikke vil ligge fladt.
Jeg har prøvet at pensle vand på bagsiden af dem, men før jeg havde mulighed for at lægge noget tungt ovenpå dem, forvandlede de sig til rør.
Så forsøgte jeg med et dampstrygejern. Det var lettere, men virkede ikke rigtigt tilfredsstillende.
Tredje gang forsøgte jeg mig med en vådt stykke stof over bagsiden af papiret med nogle tunge bøger ovenpå.
Men jeg bliver nok nødt til at øve mig noget mere, inden jeg bliver tilfreds.

Forslag/kommentarer er meget velkomne.

Watercolor and a Sketch — Akvarel og en Skitse

At watercolor class yesterday and last week I finally managed to work quickly. Quickly isn’t just good but I felt I needed to be more free when painting and sketching. It was fun. I thought that I could make these light and airy watercolors but that doesn’t work for me. It seems I just want COLOR and more color.
I might even begin to make a sketch or watercolor a day which I have avoided because of the time I usually spend on one drawing or painting.

———————————-

Jeg fik endelig gang i at arbejde hurtigt på akvarelkurset i går og sidste uge. At arbejde hurtigt er selvfølgelig ikke bare godt, men jeg ville gerne arbejde mere frit med tegning og maling. Det var sjovt. Jeg troede, jeg kunne lave disse lette og luftige akvareller, men det ser ikke ud til at virke for mig. Jeg skal vist bare have FARVE og mere farve.
Jeg kan måske oven i købet få gang i at lave en skitse eller akvarel om dagen. En ting jeg har undgået på grund af den tid, jeg normalt bruger på een tegning eller akvarel.

Ella and the Dandelions — Ella og Mælkebøtterne

Ella

Two post ago I showed a sketch for this quilt. I am not even close to finishing it but I would like to save some images from the process. I haven’t made anything like that for some time so it is quite nice to work this way again.
I love the photo I have from that day. The colours are very close to what she wore  that day and as she don’t want help she is always quite colourful.

 It is approx. 80×80 cm. It is painted, dyed and will be appliqued.

________________________________________

For to poster siden viste jeg en skitse til denne kvilt. Jeg er end ikke tæt på at have den færdig, men jeg vil denne gang gerne gemme billeder fra processen. Jeg har ikke lavet noget som denne i meget lang tid, så det er dejligt at arbejde sådan igen.
Jeg er meget glad for det foto, jeg har fra den dag. Farverne er meget tæt på de farver, hun selv havde valgt den dag. Da hun ikke vil have hjælp til tøjet, er hun altid meget farverig – iøvrigt i mere end en forstand.

Kvilten er ca 80×80 cm. Den er malet, indfarvet ogbliver applikeret.