Small Abstract

Small Abstract 1 (11x19 cm)

Small Abstract 1 (11×19 cm)

With lots of bits and pieces waiting (for years) some of the bits and pieces found their way onto a piece of black cotton and I added some hand stitching.
————————————-
Med mange stofstumper samlet gennem årene fandt nogle af disse stumper vej til et stykke sort bomuld, og jeg tilføjede lidt broderi.

——————————————

I’m linking this post to Nina-Marie’s Off the Wall Friday.

A Very Special Piece of Fabric

 

Sometimes a certain item connects you in a special way with your childhood.
The fabric used here is such an item. It used to be a curtain in a girls bedroom and it carries lots of memories.
So this girl wanted to have it used for a little piece for the wall.
The border is the original fabric. The blue part has been painted with fabric paint and I have added few white prints of birds.
It is not quilted but I have embroidered some birds on both the white and the blue fabric.

I hope she likes it.

—————————————————

Det sker, at en bestemt ting forbinder dig med din barndom på en meget speciel måde.
Stoffet her er sådan en ting. Det plejede at være gardin i en piges værelse, og det rummer mange minder.
Så denne pige ville gerne bruge stoffet til et lille billede til væggen.
Kanten er det originale stof. Den blå del er blevet malet med stoffarve, og jeg har tilføjet få hvide, trykte fugle.
Det er ikke kviltet, men jeg har broderet nogle fugle på både det hvide og blå stof.

Jeg håber, hun kan lide det.

A Cat – in Colour Pencils

Cat2

I am happy to work with coloured pencils but unfortunately I don’t do it very often.
The other evening I decided to try it with a cat – not just any cat but one that should be recognized by the owner – that is if the drawing is good enough.

So, dear owner, do you recognize your cat?

It has been so much fun that I’ll just have to draw with coloured pencils again before long.
—————————————————
Jeg er meget glad for at tegne med mine farveblyanter, men desværre gør jeg det ikke så ofte.
Men den anden aften ville jeg prøve at tegne en kat – ikke en hvilken som helst kat, men en, der skulle kunne genkendes af dens ejer – hvis altså tegningen er god nok.

Så, kære ejer, kan du genkende din kat?

Det har været så sjovt, at jeg bliver nødt til snart igen at tegne med farveblyanterne.

Photo Inspiration

Some of you might know that I am trying hard to improve my camera and photography knowledge.
Today I have practiced portrait photography and have some that are pretty good – at least I think.
After doing this before lunch I was in the mood to continue but not with portraits.
The images above are made in my garden and I felt like painting with watercolour while working with them.
They are made by moving your camera while activating the shutter.
I think they could be inspiration for paintings, mixed media, quilts etc.

—————————————-

Som nogle af jer sikkert ved, arbejder jeg lige nu meget med at forbedre min viden om mine kameraer og at fotografere.
I dag har jeg øvet i portrætfotografering i byen sammen med medkursister fra et fotohold. Jeg mener, jeg fik nogle gode portrætter, men måtte da slette en del.
Efter jeg kom hjem, var jeg lige parat til at fortsætte, men bare ikke med portrætter.
Billederne ovenfor er fra min have, og jeg fik igen –  igen lyst til at male akvareller, mens jeg arbejdede med dem.
De er lavet ved at flytte kameraet, mens man aktiverer lukkeren. Jeg tror, de kunne blive en god inspiration til maleri, mixed media, kvilt etc.

—————————————-

I’m linking this post to Nina-Marie’s Off the Wall Friday.

Weekly Pattern Wednesday

This week I decided it was time for playing with a box pattern in PS.
I wrapped yarn around a box and scanned the most interesting parts of the box.
This box had a front and back I liked. The images were slightly changed in PS, colored, turned and layered. This gives me so many possibilities and the black and white go well as a thermofax.

Please visit Weekly Pattern Wednesday to see all the other patterns made for this week and all the previous weeks.
______________________________

I denne uge ville jeg lege lidt med et mønster fra en boks bundet med garn. Boksen blev skannet og jeg arbejdede videre i PS med to af boksens sider. Billederne blev ændret lidt i PS: farvelagt, roteret og lagt i lag.
Det giver mig mange muligheder og det sort-hvide mønster vil være velegnet til en thermofax.

Besøg siden Weekly Pattern Wednesday for at se alle de andre mønstre, der er designet til denne uge og til de foregående uger.