Pafos, Cyprus

From a stroll at the Pafos harbour.
There were two pelicans: a close-up of the one you might have seen here yesterday and another running up the street on the harbour.
It was running pretty fast and it seemed it had to go to a special restaurant. Whether they had pelican on the menu that day I am not really sure.
—————-
Fra en gåtur på Pafos havn.
Der var to pelikaner: portrættet af den ene, som du måske så i går, samt en anden, som løb i fuld fart mod en restaurant på havnen.
Jeg så ikke lige, om de havde pelikan på menuen den dag.

 

Doors, doors and doors in Funchal, Madeira

Tired of looking at doors? I don’t think I will ever be.

Træt af at se på døre? Det tror jeg ikke, jeg bliver.

Market Building, Funchal, Madeira

A visit in the beautiful market building in Funchal.

Et besøg i den smukke markedsbygning i Funchal.

More Doors in Funchal, Madeira

More creative doors from an old Funchal district.
The streets were narrow and some places with lots of restaurants so it was difficult to get distance to some of the doors.

Flere kreative døre fra den gamle del af Funchal.
Gaderne var meget smalle og flere steder var der restauranter, som gjorde det svært at få god afstand til nogle af dørene.