Photographers in Kiev, Ukraine

During my Sunday walk in Kiev I noticed several photographers and here are 3 of them.
The photo to the left I really love. This girl was very concentrated in getting the right selfie.

————————————–

På min søndagsgåtur i Kiev så jeg flere fotografer, og her er 3 af dem.
Fotoet til venstre kan jeg vældig godt lide. Pigen her var meget koncentreret om at få den helt rigtige selfie (et billede af sig selv).

Reklamer

Ukraine – Kiev – Panorama Test at Saint Sophia’s Cathedral

The first photo – of the cathedral – was taken from the bell tower beside the cathedral. I wasn’t able to get a good shot of the whole building so I took two and put them together in a panorama. I like the way it turned out.

The second photo is from the square in front of the bell tower. It is put together of 7 photos and it has a special fun detail. Guess what.

—————————————————–
Det første foto – af katedralen – blev taget fra klokketårnet ved siden af katedralen. Jeg kunne ikke få et godt billede af hele bygningen, så jeg kombinerede 2 i et panorama. Jeg kan godt lide det, som det blev.

Det andet foto er fra pladsen foran katedralens klokketårn. Det er  sat sammen af 7 fotos, og det har en speciel sjov detalje. Gæt hvilken.

Ukraine – Kiev – on a Sunday

During my stay in Kiev Sunday I went for quite a walk. Kiev is a very beautiful city – not least because of all its trees.
I will the images talk for themselves.

————————————————————

Under mit ophold i Kiev gik jeg en lang tur om søndagen. Kiev er en meget smuk by – ikke mindst på grund af de mange træer.
Jeg lader billederne tale for sig selv.

Ukraine – Kiev – Impressions from a Wedding Day

Not being the photographer for the bride and groom allowed me to point my camera at all the other interesting and inspiring angles, things, people and places I saw that day.
Above is a photo from the official wedding office where the couple had to put their signature 6 times each.
We went to all the beautiful places above so they could have photos taken at each of these places. If not exactly in all these places then very close to.

——————————————————————

Da jeg ikke skulle fotografere brudeparret denne dag, lod jeg mit kamera tage fotografier af alle de andre interessanter og inspirerende vinkler, ting, mennesker og steder, jeg så den dag.
Ovenfor er et fotografi fra det officielle bryllups kontor, hvor parret skulle skrive under 6 gange hver især.
Vi kørte til alle de smukke steder ovenfor, så de fik taget billeder på hvert af stederne. Hvis ikke liiige på stedet, så meget tæt på.

Ukraine – Kiev – Maidan

I have visited Kiev in Ukraine for just a few days. I stayed at the Hotel Ukrayina at Maidan Nezalezhnosti. A peaceful place while I was there but previous the site for demonstrations and battles. It has been recorded in text and photos so many places so I will just give you a couple of links: photos and history.

The first images show the view from my room. The rest is from the Maydam place and a park just above. It seemed to me as if they were ready to continue the battle anytime with all the bricks from the footpaths laying around. My best wishes for Ukraine’s future.

———————————————————-

Jeg har været på besøg i Kiev i nogle dage. Jeg boede på Hotel Ukrayina ved Maidan Nezalezhnosti. Et fredeligt sted mens jeg var der, men tidligere stedet for demonstrationer og kampe. Det er blevet beskrevet i tekst og billeder mange steder, så jeg vil bare give et par links, hvis du har lyst til at vide lidt mere: fotos and historie.

De første billeder er udsigten fra mit værelse. Resten er fra Maydam pladsen og en park lige ovenfor. For mig så det ud til, at de var klar til at starte en ny kamp når som helst med alle de løse sten fra stierne, som lå rundt omkring. Jeg ønsker det bedste for Ukraines fremtid.